1. صفحه نخست
  2. اطلاعات پایه ای

دسته بندی: داروها و کالاها

اطلاعات پایه ای
داروها و کالاها (کد ۱۱۱)

داروها و کالاها (کد ۱۱۱)

با استفاده از کلید میانبر F5 وارد پنجره تعريف و جستجوي کالاها می شویم. در این پنجره مشخصات دقیق تمامی کالاهای مورد استفاده در داروخانه  باتمام خصوصیات آن تعریف می گردد. این قسمت شامل رسته

اطلاعات پایه ای
ورود سریع کالاها  (کد ۱۱۲ )

ورود سریع کالاها (کد ۱۱۲ )

جهت ثبت سریع یک کالا حین کار که به درج جزئیات آن نیازی نیست از این قسمت استفاده می شود.  (کد 112 )     اگر از این بخش استفاده شود کالا درج می شود

اطلاعات پایه ای
محدودیتهای کالا /سازمان  ( کد ۱۱۳)

محدودیتهای کالا /سازمان ( کد ۱۱۳)

از این قسمت می توان جهت افزودن سازمانهای بیمه گر و انواع نسخه  و دسته بندی کالاهای موردتعهد این سازمانها استفاده نمود. محدودیت کالاها در برنامه به دو صورت اعمال می شود حالت اول به

اطلاعات پایه ای
شکل های کالا  (کد ۱۱۵۵)

شکل های کالا (کد ۱۱۵۵)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> شکل های کالا (کد 1155) جهت تعریف اشکال مختلف دارویی که بصورت لاتین و فارسی تایپ می گردد .      

اطلاعات پایه ای
شاخصهای فارماکولوژیکی  (کد ۱۱۵۴)

شاخصهای فارماکولوژیکی (کد ۱۱۵۴)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> شاخصهای فارماکولوژیکی  (کد 1154) در این قسمت می توان فارماکولوژیکی داروها را مشاهده نمود .  

اطلاعات پایه ای
گروههای دارویی  (کد ۱۱۵۳)

گروههای دارویی (کد ۱۱۵۳)

اطلاعات وابسته (کد 115) ------> گروههای دارویی (کد 1153) جهت تعریف گروههای دارویی مختلف که در همان بخش تداخلات دارویی نیز کاربرد دارند می باشد .  

اطلاعات پایه ای
تبدیل واحدها  (کد ۱۱۵۲)

تبدیل واحدها (کد ۱۱۵۲)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> تبدیل واحدها  (کد 1152 ) جهت تبدیل یک سری واحدهای استاندارد کالاها با در نظر گرفتن ضرایب مربوطه شان .  

اطلاعات پایه ای
واحدهای کالا  (کد ۱۱۵۱)

واحدهای کالا (کد ۱۱۵۱)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> واحدهای کالا  (کد 1151 ) جهت تعریف انواع واحدهای استاندارد کاربردی برای کالاها . نکته : واحد های کالا در زمان خرید ، فروش و جابجایی در انبار بسیار حائز

اطلاعات پایه ای
چاپ اسامی ، قیمت ، بارکد روی برچسب  (کد ۱۱۷ )

چاپ اسامی ، قیمت ، بارکد روی برچسب (کد ۱۱۷ )

جهت چاپ گرفتن برچسبهای بارکد، قیمت و اسامی کالاها با امکان تنظیمات قابل تغییر می باشد.     کالای مورد نظر خودرا انتخاب کنید.تعداد برچسبی که مدنظر دارید برای چاپ،وارد کنید .     بر

اطلاعات پایه ای
کالاهای رزرو و برندها  (کد ۱۱۶ )

کالاهای رزرو و برندها (کد ۱۱۶ )

برای تعریف کالاهای رزروی که در صورت نیاز می توان به لیست کالاهای قابل دسترس انتقال داد که امکان جستجو به اشکال مختلف نیز در این پنجره می باشد.