1. صفحه نخست
  2. عملیات پشتیبان گیری

Tag: عملیات پشتیبان گیری

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
عملیات پشتیبان گیری (کد ۶۴۱)

عملیات پشتیبان گیری (کد ۶۴۱)

این منو یکی از مهمترین قسمتهای نرم افزار می باشد. برای گرفتن پشتیبان از اطلاعات برنامه کاربرد دارد.که پس از انتخاب این قسمت باید مسیری که می خواهیم فایل پشتیبان در آنجا ذخیره گردد را