1. صفحه نخست
  2. ایمن افزار

Tag: ایمن افزار

اطلاعات پایه ای
کالاهای رزرو و برندها  (کد ۱۱۶ )

کالاهای رزرو و برندها (کد ۱۱۶ )

برای تعریف کالاهای رزروی که در صورت نیاز می توان به لیست کالاهای قابل دسترس انتقال داد که امکان جستجو به اشکال مختلف نیز در این پنجره می باشد.  

اطلاعات پایه ای
تداخلات گروههای دارویی  (کد ۱۱۴)

تداخلات گروههای دارویی (کد ۱۱۴)

پیش از استفاده از این بخش باید توجه داشته باشید که لازم است گروههای دارویی قبلا  تعریف شده باشند (از  طریق منوی 1153) .پس از آن  می توان نوع تداخلی را که 2 گروه مختلف

اطلاعات پایه ای
گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶)

گروههای سفارش کالاها (کد ۱۱۵۶)

اطلاعات وابسته (کد 115) ------> گروههای سفارش کالاها  (کد 1156 ) جهت دسته بندی کالاها براس سهولت در سفارشات کاربرد دارد .  

اطلاعات پایه ای
گروههای داخلی  (کد ۱۱۵۷)

گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷)

اطلاعات وابسته (کد 115) -------> گروههای داخلی (کد 1157) جهت دسته بندی کالاها که داخل برنامه کاربرد دارد.  

اطلاعات پایه ای
همکاران  (کد ۱۲۲)

همکاران (کد ۱۲۲)

در این قسمت می توان اطلاعات همکارانی که به نوعی با آنها در ارتباط کاری باشیم را ثبت نموده و  امکان هر نوع تغییری اعم از افزودن، اصلاح و حدف در این بخش وجود دارد.

ویژگی های جدید شارپ
تنظیم تعرفه های خدمات دارویی و تایید اینترنتی – اردیبهشت ۱۴۰۰

تنظیم تعرفه های خدمات دارویی و تایید اینترنتی – اردیبهشت ۱۴۰۰

تغییر تعرفه خدمات دارویی نسخه 1541 تمام موارد همانند توضیحات در سال 98 است و تنها تفاوت در قیمت ها است که می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید نکته : روش کار همانند قبل