1. صفحه نخست
  2. ایمن افزار

برچسب: ایمن افزار

اطلاعات پایه ای
کالاهای رزرو و برندها  (کد ۱۱۶ )

کالاهای رزرو و برندها (کد ۱۱۶ )

برای تعریف کالاهای رزروی که در صورت نیاز می توان به لیست کالاهای قابل دسترس انتقال داد که امکان جستجو به اشکال مختلف نیز در این پنجره می باشد.  

اطلاعات پایه ای
تداخلات گروههای دارویی  (کد ۱۱۴)

تداخلات گروههای دارویی (کد ۱۱۴)

پیش از استفاده از این بخش باید توجه داشته باشید که لازم است گروههای دارویی قبلا  تعریف شده باشند (از  طریق منوی ۱۱۵۳) .پس از آن  می توان نوع تداخلی را که ۲ گروه مختلف…

اطلاعات پایه ای
گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶)

گروههای سفارش کالاها (کد ۱۱۵۶)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——> گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶ ) جهت دسته بندی کالاها براس سهولت در سفارشات کاربرد دارد .  

اطلاعات پایه ای
گروههای داخلی  (کد ۱۱۵۷)

گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——-> گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷) جهت دسته بندی کالاها که داخل برنامه کاربرد دارد.  

اطلاعات پایه ای
همکاران  (کد ۱۲۲)

همکاران (کد ۱۲۲)

در این قسمت می توان اطلاعات همکارانی که به نوعی با آنها در ارتباط کاری باشیم را ثبت نموده و  امکان هر نوع تغییری اعم از افزودن، اصلاح و حدف در این بخش وجود دارد.…

ویژگی های جدید شارپ
تنظیم تعرفه های خدمات دارویی و تایید اینترنتی – اردیبهشت ۱۴۰۰

تنظیم تعرفه های خدمات دارویی و تایید اینترنتی – اردیبهشت ۱۴۰۰

تغییر تعرفه خدمات دارویی نسخه ۱۵۴۱ تمام موارد همانند توضیحات در سال ۹۸ است و تنها تفاوت در قیمت ها است که می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید نکته : روش کار همانند قبل…