1. صفحه نخست
  2. شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ

دسته بندی: مدیریت نرم افزار

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
اطلاعات ورژن (کد ۶۹۲)

اطلاعات ورژن (کد ۶۹۲)

از این قسمت لیست آخرین امکاناتی که به ورژن اضافه شده قابل مشاهده می باشد.      

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
اطلاعات سیستم (کد ۶۹۱)

اطلاعات سیستم (کد ۶۹۱)

از این قسمت می توانیم یک سری اطلاعات سیستم از جمله مشخصات برنامه و تاریخ دریافت آخرین نگارش و ... را مشاهده نماییم .    

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
تنظمیات دستگاههای POS (کد ۶۸۳۲)

تنظمیات دستگاههای POS (کد ۶۸۳۲)

اگر دستگاه پوز بانکی از بانکهای مختلف دارید که تا کنون موفق به اتصال آن به کامپیوتر و نرم افزار شارپ نشده اید و هر بار مجبورید مبلغ را به صورت دستی وارد کرده و

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
تنظیمات ارسال اسناد به حسابداری (کد ۶۸۳۱)

تنظیمات ارسال اسناد به حسابداری (کد ۶۸۳۱)

از طریق این فرم اتصال بین نرم افزار شارپ و حسابدرای برقرار می شود . گزینه اول "فعال سازی" کلید اصلی ارتباط است . یعنی اگر این گزینه فعال نباشد کلا ارتباطی بین شارپ و

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
تنظیمات نمایشگر صندوق (کد ۶۸۱۰)

تنظیمات نمایشگر صندوق (کد ۶۸۱۰)

نمایشگر های سمت مشتری در صندوق های فروشگاهی در گذشته یک خطی بودند . اما بعدها نمایشگرهای جدید تولید شدند که دو خطی هستند . پس اگز نمایشگر شما یک خطی است باید گزینه یک

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
preset (کد ۶۸۹)

preset (کد ۶۸۹)

در مواقعی به دلیل عدم تطابق نسخه برنامه  و داده های اصلی برنامه نیاز به برگرداندن به حالت قبل می باشد که باید  از این گزینه استفاده شود.    

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
چاپ برچسب (کد ۶۸۶)

چاپ برچسب (کد ۶۸۶)

از این قسمت برای تنظیمات فرمت چاپ هایی که روی برچسبها گرفته می شود، استفاده می گردد که قابلیت تعریف چند فرمت را داراست. پس از تعیین تنظیمات هر فرمت، هنگام چاپ برچسب( مثلاً در

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
پارامترهای سیستم (کد ۶۸۵)

پارامترهای سیستم (کد ۶۸۵)

در این قسمت تنظیماتی بر اساس یک سری پارامترها انجام می دهیم.این پنجره شامل سه بخش  می باشد که شامل موارد ذیل می باشد. عدم احتساب قیمت جزئی در نسخ بیش از مبلغ تائیدی توضیح

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
چاپ اطلاعات دارویی (کد ۶۸۴)

چاپ اطلاعات دارویی (کد ۶۸۴)

در این قسمت جهت تنظیم مواردی که می خواهیم به عنوان اطلاعات دارویی چاپ شود و همچنین تعیین فواصل آن اقدام می کنیم.      

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
چاپ نسخه (کد ۶۸۳)

چاپ نسخه (کد ۶۸۳)

در این قسمت می توانیم فرمت های مختلفی برای صفحه اول و دوم نسخه برای چاپگر الیوتی یا معمولی و همچنین مواردی که می خواهیم روی نسخه چاپ شود تنظیم نماییم.