گزارشات مالی

وبلاگ - ایمن افزار

گزارش صندوق  (کد ۵۴۱۱ )

در صورتیکه بخواهیم گزارش صندوق را براساس سند صندوق یا سند داروخانه ای بگیریم از این منو استفاده می کنیم. در بخش اول سند صندوق، بر اساس نام کاربر و در یک بازه زمانی خاص و همچنین با داشتن شناسه صندوق یا مبلغ مورد نظر با انتخاب کلید ادامه(F12) گزارش صندوق نمایش داده می شود.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

و در بخش دوم سند داروخانه ای، بر اساس سریال سند یا شماره و تاریخ مراجعه و یا بازه زمانی ایجاد سند و همچنین با تعیین نوع فروش (با نسخه، OTC، آرایشی بهداشتی) با انتخاب کلید ادامه(F12) گزارش صندوق نمایش داده می شود.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

و در قسمت گزارش دریافتی از صندوق می توان بر اساس نوع عملیات شامل: دریافت و پرداخت(F5)-دریافت(F6)-پرداخت(F7)-تحویل صندوق(F8) گزارش را مشاهده نمود.(مطابق شکل زیر)

نرم افزار شارپ - ایمن افزار


گزارش تحویل صندوق  (کد ۵۴۱۲  )

با وارد کردن مشخصات کاربر تحویل دهنده و کاربر تحویل گیرنده در بازه زمانی مورد نظر و در نهایت با انتخاب کلید ادامه(F12) می توان گزارش از تحویل صندوق را مشاهده نمود.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

برای مثال گزارش تحویل صندوق از یک کاربر به کاربر دیگر در بازه زمانی مورد نظر با اطلاعات کامل در شکل زیر نشان داده می شود.


کنترل فیش صندوق  ( کد ۵۴۱۳ )

این منو گزارشی از فیشهای صادر شده توسط صندوق را جهت کنترل در اختیارمان قرار می دهد.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار


اسناد دارای مانده  (کد ۵۴۱۴ )

در این گزارش می توانیم اسنادی که دارای مانده می باشند را مشاهده نماییم.به اینصورت که می توان بر اساس سریال سند یا شماره و تاریخ مراجعه در یک بازه زمانی خاص و با تعیین نوع فروش (بانسخه، فروش OTC، آرایشی بهداشتی) و یا با انتخاب نام کاربرگزارش مربوطه را مشاهده نمود.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

در شکل زیر: در بازه زمانی وارد شده در سیستم، فقط یک سند دارای مانده بوده که آن هم بصورت موقت ثبت شده است.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار


گزارش کلی  (کد ۵۴۳۱ )

بعضی وقت ها برای داروخانه مهم است که از آیتم های مختلف برنامه گزارش جداگانه داشته باشند. اگر بخواهید از حق فنی های دریافت شده داروخانه خود گزارش داشته باشید می توانید از آیتم”گزارش از حق فنی” کد ۵۴۳۱ استفاد کنید.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

به طور مثال یک سند فروش با نسخه ثبت می کنیم.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

برای گزارش گیری از حق فنی، بر اساس پارامترهای مختلفی مثل سریال سند، شماره و تاریخ مراجعه، بازه زمانی ایجاد سند، جمع

 کل، جمع کل بیمه ای، در تعهد سازمان، قابل پرداخت، پرداخت شده و تعیین نوع فروش(با نسخه، OTC، آرایشی بهداشتی) و مشخصات کاربر و سایر مشخصات می توان اقدام کرد.

حال گزارش از حق فنی همین نسخه که قطعی شده را از کد ۵۴۳۱ بررسی می کنیم.

بازه زمانی ای که میخواهید گزارش داشته باشید  و نوع فروش را وارد کنید.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

نتیجه گزارش از حق فنی بصورت کلی محاسبه و نمایش داده می شود. برای مثال گزارشی کلی از حق فنی فروش با نسخه در بازه زمانی خاص مطابق شکل زیر نشان داده شده است.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

نکته: دقت فرمایید که در گزارش از حق فنی فقط میتوانید از اسناد قطعی شده گزارش بگیرید. اگر اسناد فروش شما در حالت موقت باشند، در گزارش حق فنی اعمال نمی شوند.


گزارش تفکیکی  (کد ۵۴۳۲  )

برای گرفتن این گزارش نیز دقیقاً مطابق گزارش ۵۴۳۱ عمل کرده با این تفاوت که نتیجه گزارش شامل گزارش از حق فنی، بصورت تفکیک شده می باشد.برای نمونه گزارش تفکیکی از حق فنی بر اساس مثال قبل ۵۴۳۱ مطابق شکل زیر می باشد.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار


فروش داروخانه  (کد ۵۴۴۱ )

این منو گزارشی از گردش ریالی فروش داروخانه ای با امکان انتخاب کالا یا انبار مورد نظر و تعیین نوع سند فروش(با نسخه،OTC،آرایشی بهداشتی)را ارائه می دهد.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

برای مثال می خواهیم گردش ریالی سه کالای انتخاب شده فوق را در بازه زمانی تعیین شده در اسناد فروش با نسخه گزارشگیری کنیم مطابق شکل زیر.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

نرم افزار شارپ - ایمن افزار


موجودی ریالی  (کد ۵۴۶ )

در این منو گزارش موجودی ریالی اقلام را در انبارهای مختلف می توانیم مشاهده کنیم که جهت محاسبه سود کالاها بسیار موثر می باشد.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

برای مثال گزارش موجودی ریالی داروی ACA در تمام انبارها را مطابق شکل زیر داریم.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

نرم افزار شارپ - ایمن افزار


اختلاف منطقی بین قیمت خرید و فروش  (کد ۵۴۵۱ )

در صورتیکه قیمت فروش دارو از قیمت خرید آن کمتر باشد ، و یا اینکه درصد افزایش قیمت در دارویی رعایت نشده باشد ، توسط این گزینه می توانید گزارشی تهیه کنید .

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

در صورتیکه از لیست داروها انتخاب کنید ، که فقط برای همان مورد گزارش تهیه می شود . اما اگر هیچ دارویی انتخاب نکنید و دکمه  ادامه (F12 )  را بزنید ، تمام داروهایی که چنین شرایطی دارند را لیست کرده و می توانید از آنها خروجی تهیه کنید .

0 Reviews

helpdu

→ خواندن مطلب قبلی

گزارشات داروخانه (کد ۵۳)

خواندن مطلب بعدی ←

گزارشات از کاربران

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *