گزارشات داروخانه (کد ۵۳)

وبلاگ - ایمن افزار

نرم افزار شارپ - ایمن افزار


گزارش دریافت نسخه  (کد ۵۳۱ )

بازه زمانی: در این بخش می توان پارامترهای مربوط به بازه زمانی ایجاد سند، در دو حالت تفکیکی و کلی و تاریخ نسخه را برای تهیه گزارش وارد نمود.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

سازمان : می توان سازمان مورد نظر را برای گزارش از نسخه های مربوط به سازمان انتخاب نمود.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

کاربر: نام کاربر وارد کننده نسخ نیز می تواند یکی از پارامترهای این گزارش باشد.

در نهایت، با زدن کلید ادامه به صفحه گزارش دسترسی پیدا می کنیم. که برای مثال نسخ تامین اجتماعی در یک بازه زمانی خاص بصورت تفکیکی در شکل زیر نشان داده شده است.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار


گزارش فروش روزانه  (کد ۵۳۲ )

در این گزارش می توان فروش روزانه را براساس بازه زمانی ایجاد سند ، بصورت تفکیکی یا کلی در نظر گرفته و نوع فروش(با نسخه، OTC، آرایشی بهداشتی) را تعیین نماییم ،( می توان پارامتر نام کاربر را از بخش کاربر جهت تهیه گزارش انتخاب نمود).

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

با انتخاب کلید ادامه صفحه گزارش نمایش داده می شود.که برای مثال در یک بازه زمانی خاص بصورت تفکیکی گزارش فروش با نسخه را در شکل زیر داریم.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

0 Reviews

helpdu

→ خواندن مطلب قبلی

گزارشات انبار (کد ۵۱)

خواندن مطلب بعدی ←

گزارشات مالی

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *