کلیدهای میانبر

وبلاگ - ایمن افزار

در هر بخش و صفحه از نرم افزار شارپ ، کلیدها دارای عملکرد خاصی می باشند که در زیر لیست این کلیدها و صفحات یا بخشهای نرم افزار و کار محوله به کلید آورده شده است.

عملکرد کلید در فرم فروش

عملکرد کلید در صفحه اصلی

کلید میانبر

ردیف

راهنما

راهنما

F1

1

فروش آرایشی و بهداشتی

فروش آرایشی و بهداشتی

F2

2

OTC فروش

OTCفروش

F3

3

فروش با نسخه / درسطر وارد شدن کالا پنجره بارکد

فروش با نسخه

F4

4

تغییر سریع قیمت فروش کالایک کالا

پنجره تعریف کالا ودارو

F5

5

تاریخ ثبت سند

پنجره سازمانهای طرف قرارداد

F6

6

نام سازمان و نوع نسخه

پنجره بیماران

F7

7

رفتن به سند قبلی

نمایش درختی تعهدات سازمانها

F8

8

رفتن به سند بعدی

دریافت بارکد

F9

9

کالاهای مورد تعهد بیمه یا معادل بیمه ای

دریافت شماره سند

F10

10

پرش از هدر نسخه به سطر وارد کردن اقلام

دفترچه تلفن

F11

11

دریافت وجه (صندوق)

پایانه صندوق

F12

12

تنظیمات نوبت دهی

۱۰

۱۳

ورود سریع کاربر

۲۰۲۰

۱۴

سند جدید

پنجره کالاها وداروها

Insert

15

حذف خط فروش

Delete

16

نشان دادن پیام سیستم در خصوص کلیدهای میانبر

Ctrl+f1

17

سند جدید تجهیزات پزشکی وارتوپدی

فروش تجهیزات پزشکی و ارتوپدی

Ctrl+f2

18

 OTCفروش

 فروش OTC

Ctrl+f3

19

سندجدید فروش بانسخه

فروش بانسخه

Ctrl+f4

20

تعداد سفارش کالا

کالاها و داروها

Ctrl+f5

21

سازمانهای طرف قرارداد

Ctrl+f6

22

تغییر نوع جستجو به فارسی

پنجره بیماران

Ctrl+f7

23

تغییر نوع جستجوی کالا

نمایش درختی تعهدات سازمان ها

Ctrl+f8

24

تنظیمات فرم فروش

دریافت بارکد

Ctrl+f9

25

تغییر نوع جستجو براساس قیمت فروش

دریافت شماره سند

Ctrl+f10

26

جستجو باباز شدن پنجره کالاها

دفترچه تلفن

Ctrl+f11

27

پنجره کالاها و داروها

Ctrl+Enter

28

چاپ فیش

print

29

چاپ نسخه

Ctrl+print

30

چاپ صفحه دوم نسخه

Ctrl+shift+print

31

چاپ فیش ونسخه همزمان

shift+print

32

اصلاح اسناد فروش کد ۴۱۵

اصلاح اسناد فروش کد۴۱۵

Ctrl+page up

33

لیست اسناد اخیر کد ۴۱۴

لیست اسناد اخیر کد ۴۱۴

Ctrl+page down

34

اصلاح کالا

Ctrl+Enter

35

نمایش پنجره بارکد کالا

Alt+X

36

نمایش اطلاعات بیمار

Alt+Z

37

لیست اسناد اخیر کاربران ۴۱۴

Alt+F8

38

پنجره کالاهای ترکیبی

Shift+Enter

39

حذف کامل اسناد

Shift+delete

40

0 Reviews

helpdu

→ خواندن مطلب قبلی

اطلاعات ورژن (کد ۶۹۲)

خواندن مطلب بعدی ←

اتصال مستقیم به سامانه بیمه سلامت و تامین اجتماعی

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *