پارامترهای سیستم (کد ۶۸۵)

وبلاگ - ایمن افزار

در این قسمت تنظیماتی بر اساس یک سری پارامترها انجام می دهیم.این پنجره شامل سه بخش  می باشد که شامل موارد ذیل می باشد.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

عدم احتساب قیمت جزئی در نسخ بیش از مبلغ تائیدی

توضیح : مثلاً سازمان ۲۴۰۰۰۰ ریال را بعنوان سقف مبلغ تائیدی مشخص کرده، جمع اقلام کنونی ۲۳۵۰۰۰ریال است . کالایی که اضافه می شود مثلا ۱۰ عدد قرص ۱۱۰۰ ریالی است که در نتیجه کلی ۲۴۶۰۰۰ ریال می شود. اگر این گزینه تیک داشته باشد، کل مبلغ این کالا (۱۰عدد قرص ۱۱۰۰ریالی ) آزاد حساب می شود و جمع نسخه از نظر بیمه همان ۲۳۵۰۰۰ریال باقی می ماند.و اگر این گزینه تیک نداشته باشد، ۴ عدد از قرص فوق پای بیمه حساب می شود و نسخه از نظر بیمه ۲۳۹۴۰۰=۴۴۰۰+۲۳۵۰۰۰ می شود و ۶ عدد قرص باقی مانده آزاد حساب می شود (این یک مثال کلی است و برای حالت مشابه قابل تعمیم است.

·عدم احتساب بخش بیمه ای ترکیبات  دارای  اقلام آزاد: اگر این گزینه تیک داشته باشد، درصورتی که حتی یکی از اقلام ترکیبی آزاد باشد، کل ترکیب آزاد حساب می شود.

·صفر کردن شماره نسخ در ابتدای ماه بصورت خودکار: با تیک زدن این گزینه بصورت خودکار در ابتدای هر ماه شماره نسخ صفر شده و از اول شروع می شود.

·تغییر لیست ماهانه در ابتدای ماه بصورت خودکار: با تیک زدن این گزینه بصورت خودکار در ابتدای هر ماه لیست ماهانه تغییر پیدا می کند و نسخ ماه جدید در پرونده ماهانه جدید ثبت می گردد.

·با انتخاب یکی از دو مورد زیر نحوه اختصاص شماره چاپ نسخه را می توان انتخاب نمود:

۱- اختصاص شماره هنگام ایجاد سند: تعیین اینکه شماره چاپ نسخه هنگام ایجاد نسخه اختصاص داده شود.

۲- اختصاص شماره هنگام چاپ نسخه: تعیین اینکه شماره چاپ نسخه هنگام چاپ نسخه اختصاص داده شود.


در بخش دوم یک سری تنظیمات بارکد را تعیین می کنیم:

نرم افزار شارپ - ایمن افزار


-بارکد خوان را در یکی از دو حالت زیر قرار داده:

Windows Charset -1

Application Charset -2

-هر کدام از بارکدهای برنامه (بارکد داخلی، بارکد برند، بارکد رزرو ) را که می خواهیم تیک می زنیم.

-“تعداد پیش فرض بارکد، همان تعداد پیش فرض کالا باشد”؛ اگر بخواهیم با خواندن بارکد هرکالا تعداد تعریف شده برای همان بارکد در نظر گرفته شود این گزینه را تیک نمی زنیم و اگر بخواهیم تعداد مطابق تعداد پیش فرض کالا در نظر گرفته شود این گزینه را تیک می زنیم.

-“عدم فراخوانی تمام کالاهای بارکد”؛ با تیک زدن این گزینه هیچکدام از بارکدهای کالاها نمایش داده نمی شوند.

بخش سوم فقط شامل یک گزینه می باشد:

” ‏ ویرایش اسناد قبل از انبارگردانی در موجودی بی اثر باشد” ؛   فعال یا غیر فعال کردن این گزینه در نتیجه گزارش موجودیها تاثیر دارد، به این صورت در زمانی که عمل انبارگردانی را انجام می دهیم آن اسنادی که قبل از انبارگردانی ویرایش شده اند، در نتیجه گزارش موجودیهای بعدی اعمال شود یا نشود. برای مثال وقتی موجودی را صفر می کنیم، اگر این گزینه تیک داشته باشد، پس از ثبت فاکتور قطعی و ورود موجودی کالاها، (در صورتیکه مجدد موجودی کالایی را فاکتور قطعی کنیم و دوباره موجودی را صفر کنیم) مشاهده می کنیم که آن ویرایش ها در موجودی اثری نداشته اند ولی اگر این گزینه تیک نداشته باشد، تمام ویرایشها روی موجودی اعمال می شوند.

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

0 Reviews

helpdu

→ خواندن مطلب قبلی

چاپ اطلاعات دارویی (کد ۶۸۴)

خواندن مطلب بعدی ←

چاپ برچسب (کد ۶۸۶)

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *