راهنمای تنظیم تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) جدید شارپ

ویژگی های جدید شارپ

ارائه : فروردین ۹۸

تنظیمات حق فنی نسخه داروخانه های روزانه:

وارد کد ۱۵۴۱ می شوید:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

تک قلم:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

دوقلم:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

بیش از دو قلم:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

تنظیمات حق فنی otc داروخانه های روزانه:

وارد کد ۱۵۴۲ می شوید:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

تک قلم:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

دو قلم:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

سه قلم:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

چهارقلم:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

بیش از چهار قلم:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

وارد جدول کالاها شوید و کدملی حق فنی (۶۶۶۶۹) را وارد نمایید:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 


تنظیمات حق فنی نسخه داروخانه های شبانه روزی:

وارد کد ۱۵۴۱ شوید:

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

بازه زمانی ۸ تا ۲۱:۵۹

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

بازه زمانی ۲۲ تا ۲۳:۵۹

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

بازه زمانی ۰۰:۰۰ تا ۷:۵۹

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 


تنظیمات روزهای تعطیل داروخانه های شبانه روزی:

وارد تب ایام تعطیل شوید:

دقت فرمایید که حتما تیک روز تعطیل را بزنید.

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

وارد جدول کالاها شوید و کد ملی حق فنی (۶۶۶۶۹) را وارد نمایید:

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 


تنظیمات حق فنی otc برای داروخانه های شبانه روزی:

وارد کد ۱۵۴۲ شوید:

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

حق فنی otc ایام غیر تعطیل داروخانه های شبانه روزی:

 

نرم افزار داروخانه - ایمن افزار

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 


حق فنی otc ایام تعطیل داروخانه های شبانه روزی:

دقت فرمایید حتما تیک روز تعطیل را بزنید.

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

نرم افزار شارپ - ایمن افزار

 

0 Reviews

helpdu

→ خواندن مطلب قبلی

راهنمای بروزرسانی کاستی های کد ملی از طریق اینترنت

خواندن مطلب بعدی ←

نحوه اخذ سایر خدمات داروخانه

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *