تنظیمات فیش پرینتر در برنامه شارپ (منو ۶۸۲)

سخت افزار و شبکه - ایمن افزار

تنظیمات چاپ فیش برای هر کاربر متفاوت است . بدین معنا که برای هر کاربر خاص همان کاربر است و کاربران دیگر باید تنظیمات اختصاصی خود را انجام دهند .(کاربر نسخه زن، otc، صندوق…)

تنظیمات مربوط به فروش با نسخه:

مواردی که در فیش چاپ می شوند شامل دوبخش می باشند:

اقلام موجود در نسخه و تعداد آنها

توضیحات مبالغ: صورت حساب مشتری(سهم سازمان، سهم بیمار، حق فنی و…)

اگر بخواهید اقلام موجود در نسخه در فیش چاپ شوند:

“اقلام نسخه درفیش چاپ شوند” را انتخاب کنید، سه حالت پیش رو دارید:

ریز اقلام: تمام اقلام بیمه ای موجود در نسخه به همراه تعداد آنها در فیش نمایش داده می شود.

جمع اقلام: فقط جمع رقمی اقلام بیمه ای موجود در نسخه در فیش نمایش داده می شود. در این حالت دیگر اقلام موجود در نسخه نمایش داده نمی شوند.

عدم چاپ قیمت : اگر عدم چاپ قیمت را به همراه ریز اقلام انتخاب کنید، تمام اقلام نسخه به همراه تعداد آنها در فیش نمایش داده می شود ولی قیمت آنها نمایش داده نمیشود. درحالی که اگر تیک این مورد را نزنید، اقلام موجود در نسخه به همراه تعداد و قیمت آنها در فیش نمایش داده می شوند.

اگر بخواهید اقلام آزاد موجود در نسخه هم روی فیش نمایش داده شود:

“اقلام فروش آزاد در فیش چاپ شوند” را انتخاب کنید:

سه حالت پیش رو دارید:

ریز اقلام: تمام اقلام غیر بیمه ای موجود در نسخه به همراه تعداد آنها در فیش نمایش داده می شود.

جمع اقلام: فقط جمع اقلام غیر بیمه ای موجود در نسخه نمایش داده می شود.

عدم چاپ قیمت: اگر عدم چاپ قیمت را به همراه ریز اقلام انتخاب کنید، تمام اقلام نسخه به همراه تعداد آنها در فیش نمایش داده می شود ولی قیمت آنها نمایش داده نمیشود. درحالی که اگر تیک این مورد را نزنید، اقلام موجود در نسخه به همراه تعداد و قیمت آنها در فیش نمایش داده می شوند.

اگر مشتری شما به جزییات تعهدات بیمه ای و غیر بیمه ای هم نیاز داشته باشد، تنظیمات فیش را اینگونه انجام دهید:

“نمایش جزییات تعهدات بیمه ای و اختلاف” را انتخاب کنید:

در این حالت تمام جزییات بیمه ای و غیر بیمه ای اقلام موجود در نسخه در فیش نمایش داده میشود. (به گزینه های دیگر نگاه نمیکند و گزینه های دیگر را اعمال نمی کند)اینگونه فیش ها برای فاکتور بیمه مکمل مشتری هم مناسب می باشند.

توضیحات مبالغ:

همان بخش صورت حساب مشتری در فرم فروش می باشد، که در این قسمت مشخص میکنید چه مواردی در فیش چاپ شوند (حق فنی،سهم سازمان، سهم بیمار،مبلغ قابل پرداخت و….) و در اختیار مشتری قرار گیرند.

تنظیمات فیش OTC :

مشخص میکنید که روی فیش شماره مراجعه یا سریال سند چاپ شود. شماره مراجعه هر روز از ۱ شروع میشود.

“اقلام فروش در فیش چاپ شوند” را انتخاب کنید:

ریز اقلام: تمام اقلام موجود در سند OTC به همراه تعدا آنها نمایش داده میشود.

جمع اقلام: فقط جمع اقلام موجود در سند OTC در فیش نمایش داده می شود.

عدم چاپ قیمت: اگر عدم چاپ قیمت را به همراه ریز اقلام انتخاب کنید، تمام اقلام سند به همراه تعداد آنها در فیش نمایش داده می شود ولی قیمت آنها نمایش داده نمیشود. درحالی که اگر تیک این مورد را نزنید، اقلام موجود در سند به همراه تعداد و قیمت آنها در فیش نمایش داده می شوند.

همچنین برای چاپ حق فنی ، مبلغ قابل پرداخت، مالیات و … در صورت تمایل میتوانید تیک موارد را بزنید که روی فیش چاپ شوند.

توجه : تنظیمات مربوط به فیش آرایشی و ارتوپدی هم دقیقا مثل فروش OTC می باشد.


تنظیمات چاپ کوچک:

ممکن است داروخانه ها برای صرفه جویی در مصرف کاغذ، نیاز به چاپ فیش کوچک داشته باشند که در کنار فیش ریز پرداخت برای مشتری، یک فیش هم برای ارائه به صندوق صادر شود که فقط مبلغ قابل پرداخت در آن چاپ شود.

– برای این حالت، چاپ کوچک را انتخاب کنید.

– مواردی که می خواهید روی فیش چاپ شوند را انتخاب کنید و تیک بزنید.(تاریخ،نام داروخانه…)

ولی اگر شما “عدم چاپ معمولی ” را انتخاب کنید،  فیش معمولی که در حالت عادی صادر میشود را ندارید، در این حالت فقط یک فیش صادر می شود که در آن ریز اقلام و توضیحات مبالغ چاپ نمی شود بلکه فقط مبلغ قابل پرداخت ، تاریخ، نام داروخانه و …. چاپ می شود.

همچنین در کد ۴۱۶۱ هم باید تنظیماتی برای چاپ فیش انجام شود:


تنظیمات چاپ فیش برای کاربر صندوق:  کد ۴۱۶۱:


کد ۶۸۲ :

به صورت پیش فرض چاپ کوچک را در نظر می گیریم که بارکد،تاریخ،نام داروخانه، مبلغ قابل پرداخت و پرداخت شده چاپ شود.

ولی در صورت نیاز داروخانه ها می توانند از “عدم چاپ کوچک ” و یا تنظیمات مربوط به تب فروش با نسخه، فروش آرایشی و ارتوپدی و otc استفاده کنند که ریز اقلام در فیش چاپ شود که مشتری در جریان ریز اقلام قرار گیرد.

0 Reviews

→ خواندن مطلب قبلی

پرینتر حرارتی فیش

خواندن مطلب بعدی ←

نصب و راه اندازی فیش پرینتر سیتیزن

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *