تغییر کد داروها – بیمه تامین اجتماعی – اردیبهشت ۱۴۰۰

ویژگی های جدید شارپ

باطلاع داروخانه های محترم میرساند تغییرات کدینگ زیر در سایت معاونت درمان تامین اجتماعی انجام پذیرفته است و لازم است داروخانه ها نسبت به آن تغییرات لازم را در نرم افزارشان انجام دهند .

با تشکر ایمن افزار شایگان

****************************************

داروهای جدول زیر از تاریخ ۱‏/۲‏/۱۴۰۰ تنها با کدینگ ژنریک جدید قابل تائید می باشد.

کد قبلی                         کد جدید                                                             نام دارو

۰۲۰۲۵                        ۵۲۰۰۰                                    ATROPINE SULFATE 10MG/ML 2ML AMP

00412                        ۱۵۹۵۱                                                         DEXTROSE 20% 50ML VIAL

51998                       ۵۲۴۳۳                                          FUROSEMIDE 250MG/25ML

00780                       ۲۲۶۸۹                                          FUROSEMIDE 250MG/25ML

02169                      ۵۱۸۶۰                                           NITROGLYCERIN 1MG/ML 10ML AMP

*********************************************************************************************************

داروهای جدول زیر از تاریخ ۱‏/۲‏/۱۴۰۰ غیر فعال خواهد شد بنابراین تائید نسخ با کدینگ مذکور انجام نمی پذیرد .

کد ژنریک                                                                       نام

۶۷۸                                                      INSULIN ZINC BEEF 100U/ML VIAL

1086                                                    PYRVINIUM PAMOATE 50MG TAB

2279                                      SALMETROL XINAFOATE 25MCG/DOSE 200DOSE INHALE

2101                                                     SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE

2124                                                 DEXTROSE 5% NACL 0.45% 500ML

17723                                     ENOXAPARIN 100MG/ML (6,000 U) 0.6ML AMP

1978                                              HEPARIN SODIUM 25,000U/5ML VIAL

8178                       HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL INJECTION

11514                                      L-CARNITINE 1G ORAL SOLUTION

965                                         PENICILLIN V BENZATHINE 400,000 U/5ML SUSP

*********************************************************************************************************

داروهای جدول زیر مطابق با شروط مندرج در پورتال معاونت درمان قابل محاسبه و پرداخت می‌باشند.

کد ژنریک           نام دارو

۱۰۱      APOMORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 3 mL

768      LITHIUM CARBONATE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg

1092    RABIES IMMUNE GLOBULIN INJECTION PARENTERAL 150 [iU]/1mL 2 mL

1410    BIPERIDEN HYDROCHLORIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 4 mg

1456    DAPSONE TABLET ORAL 50 mg

1506    FERROUS SULFATE   SYRUP ORAL 200 M (41MGIRON)/5ML/1ML 60 ML

2449    PERMETHRIN CREAM TOPICAL 5 %

۱۶۹۸    TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 5 mg

7543    HEMODIALYSIS CONCENTRATED III SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 1225 meq/70 g/3745 meq/87.5 me 5 L

7564    POTASSIUM CHLORIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 600 mg

11407  ALTEPLASE INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 10 mg

15917  DICLOFENAC POTASSIUM TABLET ORAL 50 mg

51888  TEMOZOLOMIDE CAPSULE ORAL 180 mg

51895  L-CARNITINE SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 10 mL

51912  CLOBETASOL PROPIONATE OINTMENT TOPICAL 0.05 % 100 g

52145  PIPERAZINE SYRUP ORAL 750 mg/5 mL 60 mL

52445  CHLORAMPHENICOL SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 5 ML

52452  DIAZEPAM SOLUTION ORAL 2 mg/5 mL 120MILLILITER

52460  ANTIHISTAMINE DECONGESTANT (2) TABLET ORAL 4 MG/10 MG

52474  DOXYCYCLINE (AS HYCLATE) CAPSULE ORAL 100 MG

13060  L-CARNITINE SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 120 mL

52160  L-CARNITINE SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 60 mL

51851  HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 5ML

52402  PENICILLIN V POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5mL 100 mL

0 Reviews

helpdu

→ خواندن مطلب قبلی

آخرین تغییرات نرم افزار مدیریت داروخانه شارپ (SHARP ) – اردیبهشت ۱۴۰۰

خواندن مطلب بعدی ←

معرفی نرم افزار نماد

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *