1. صفحه نخست
  2. گزارش صورتحساب نسخ سازمان (کد 424)

Tag: گزارش صورتحساب نسخ سازمان (کد 424)

داروخانه
گزارش صورتحساب نسخ سازمان (کد ۴۲۴)

گزارش صورتحساب نسخ سازمان (کد ۴۲۴)

داروخانه ها پایان هر ماه برای جمع آوری نسخه های هر سازمانی نیاز به روکش از طریق برنامه دارند برای تهیه این مورد باید ابتدا اطلاعات مربوط به این سازمان از منوی 425 پر شود