1. صفحه نخست
  2. گزارش خرید و فروش

برچسب: گزارش خرید و فروش

مثالهای عملی در داروخانه
گزارش خرید و فروش فصلی TTMS

گزارش خرید و فروش فصلی TTMS

قطعا هر نرم افزاری اطلاعات پیش فرضی را در درون خود جای داده است که استفاده از آن اطلاعات می تواند برای شروع کار بسیار حیاتی و ضروری باشد . به طور مثال اطلاعات داروها