1. صفحه نخست
  2. گزارشات انبار

Tag: گزارشات انبار

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات انبار (کد ۵۱)

گزارشات انبار (کد ۵۱)

این منو گزارشات کاملی از انبار را در اختیار کاربران  قرار می دهد. موجودی انبارها  (کد 511 ) برای گزارش گیری از موجودی انبارهای مختلف، از این منو  اقدام می کنیم. به این صورت که