1. صفحه نخست
  2. گروههای سفارش کالاها

برچسب: گروههای سفارش کالاها

اطلاعات پایه ای
گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶)

گروههای سفارش کالاها (کد ۱۱۵۶)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——> گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶ ) جهت دسته بندی کالاها براس سهولت در سفارشات کاربرد دارد .