1. صفحه نخست
  2. گروههای داخلی

برچسب: گروههای داخلی

اطلاعات پایه ای
گروههای داخلی  (کد ۱۱۵۷)

گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷)

اطلاعات وابسته (کد 115) -------> گروههای داخلی (کد 1157) جهت دسته بندی کالاها که داخل برنامه کاربرد دارد.