1. صفحه نخست
  2. گروههای داخلی

برچسب: گروههای داخلی

اطلاعات پایه ای
گروههای داخلی  (کد ۱۱۵۷)

گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——-> گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷) جهت دسته بندی کالاها که داخل برنامه کاربرد دارد.