1. صفحه نخست
  2. کیوسک

برچسب: کیوسک

شبکه و سخت افزار
کیوسک

کیوسک

حتما برای شما هم پیش آمده که به داروخانه ای مراجعه کرده اید و در آن داروخانه زمانی که برای پرداخت وجه در صندوق صرف کرده اید بسیار بیشتر از زمانی بوده که برای نسخه