1. صفحه نخست
  2. کلیدهای میانبر

Tag: کلیدهای میانبر

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
کلیدهای میانبر

کلیدهای میانبر

در هر بخش و صفحه از نرم افزار شارپ ، کليدها داراي عملکرد خاصي مي باشند که در زير ليست اين کليدها و صفحات يا بخشهاي نرم افزار و کار محوله به کليد آورده شده