1. صفحه نخست
  2. کاربران

برچسب: کاربران

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
کاربران (کد ۶۳۱)

کاربران (کد ۶۳۱)

از این قسمت جهت ثبت و ویرایش کاربران نرم افزار و اعمال محدودیت در نحوه دسترسی آنها می توان اقدام نمود. تغییر رمز عبور  (کد 632 ) از این قسمت جهت تغییر رمز عبور کاربران