1. صفحه نخست
  2. چاپ کارت مخصوص سری سازی

Tag: چاپ کارت مخصوص سری سازی

داروخانه
چاپ کارت مخصوص سری سازی (کد ۴۱۹۳)

چاپ کارت مخصوص سری سازی (کد ۴۱۹۳)

در موارد خاص می توان برای یک سری اقلام مورد نظر در یک نسخه، سبدی را در نظر گرفت که به آن سبد یک بارکد اختصاص می دهیم که هنگام خواندن بارکد به تسریع در