1. صفحه نخست
  2. چاپ برچسب

برچسب: چاپ برچسب

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
چاپ برچسب (کد ۶۸۶)

چاپ برچسب (کد ۶۸۶)

از این قسمت برای تنظیمات فرمت چاپ هایی که روی برچسبها گرفته می شود، استفاده می گردد که قابلیت تعریف چند فرمت را داراست. پس از تعیین تنظیمات هر فرمت، هنگام چاپ برچسب( مثلاً در