1. صفحه نخست
  2. چاپ اطلاعات دارویی (کد 684)

برچسب: چاپ اطلاعات دارویی (کد 684)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
چاپ اطلاعات دارویی (کد ۶۸۴)

چاپ اطلاعات دارویی (کد ۶۸۴)

در این قسمت جهت تنظیم مواردی که می خواهیم به عنوان اطلاعات دارویی چاپ شود و همچنین تعیین فواصل آن اقدام می کنیم.