1. صفحه نخست
  2. چاپگرها

برچسب: چاپگرها

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
چاپگرها (کد ۶۸۱)

چاپگرها (کد ۶۸۱)

چاپگرها  (کد ۶۸۱ ) برای تعریف چاپگرهای مورد استفاده و نحوه تنظیم چاپ آنها می توان از طریق کد های ۶۸۱ تا ۶۸۶ و یا از کد ۴۱۱ (فروش )منوی ابزارچاپ و زیر منوی تنظیمات…