1. صفحه نخست
  2. پیش فاکتور

Tag: پیش فاکتور

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
پیش فاکتور (کد ۳۳)

پیش فاکتور (کد ۳۳)

در این قسمت نیز همانند فاکتورهای خرید اطلاعات را ثبت می کنیم با این تفاوت که این اطلاعات در لیست  پیش فاکتور فروش، در سیستم ثبت می گردد.