1. صفحه نخست
  2. پرینتر حرارتی فیش

Tag: پرینتر حرارتی فیش

شبکه و سخت افزار
پرینتر حرارتی فیش

پرینتر حرارتی فیش

پرینتر فیش (فیش پرینتر) از نوع حرارتی بوده و با استفاده از حرارت ایجاد شده بر روی هد دستگاه ، کاغذ مخصوص آن تغییر رنگ داده و متن خواسته شده چاپ می شود. این نوع