1. صفحه نخست
  2. پرینترهای سوزنی (نسخه)

برچسب: پرینترهای سوزنی (نسخه)

شبکه و سخت افزار
پرینترهای سوزنی (نسخه)

پرینترهای سوزنی (نسخه)

پرینتر های سوزنی از تکنولوژی جدیدی برخوردار نیستند ، معمولا سرعت پایینی دارند و بسیار پر سر و صدا . در گذشته آنها را با نام پرینترهای بانکی می شناختیم . چرا که در پایان