1. صفحه نخست
  2. پایانه های صندوق (کد 45)

برچسب: پایانه های صندوق (کد 45)

داروخانه
پایانه های صندوق (کد ۴۵)

پایانه های صندوق (کد ۴۵)

برداشت از صندوق(F8): اگر مبلغی از صندوق برداشت شود لازم است مبلغ و توضیحات مربوط به آن در این بخش درج شود . واریز به صندوق(F9):  اگر مبلغی به صندوق پرداخت شود لازم است مبلغ و