1. صفحه نخست
  2. ویژگی جدید شارپ

برچسب: ویژگی جدید شارپ

ویژگی های جدید شارپ
تنظیم تعرفه های خدمات دارویی و تایید اینترنتی – اردیبهشت ۱۴۰۰

تنظیم تعرفه های خدمات دارویی و تایید اینترنتی – اردیبهشت ۱۴۰۰

تغییر تعرفه خدمات دارویی نسخه ۱۵۴۱ تمام موارد همانند توضیحات در سال ۹۸ است و تنها تفاوت در قیمت ها است که می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید نکته : روش کار همانند قبل…