1. صفحه نخست
  2. نقل و انتقال بین انبارها

برچسب: نقل و انتقال بین انبارها

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
نقل و انتقال بین انبارها (کد ۲۴)

نقل و انتقال بین انبارها (کد ۲۴)

از این منو برای نقل و انتقال و جابجا کردن کالاها در انبارهای مختلف استفاده می کنیم. که این قسمت نیز از امکان جستجوی کاملی برخوردار می باشد.     به این ترتیب که پس