1. صفحه نخست
  2. نحوه اخذ سایر خدمات داروخانه

برچسب: نحوه اخذ سایر خدمات داروخانه

ویژگی های جدید شارپ
نحوه اخذ سایر خدمات داروخانه

نحوه اخذ سایر خدمات داروخانه

ارائه : آذر ۹۷ بر اساس نامه ۱۰۸۵ انجمن داروسازان نحوه اخذ سایر خدمات در داروخانه ها مشخص شده است که در اینجا به نحوه تنظیم این موارد در نرم افزار شارپ پرداخته ایم.حتما توجه داشته…