1. صفحه نخست
  2. مقدمه

Tag: مقدمه

شبکه و سخت افزار
مقدمه

مقدمه

در داروخانه هایی که می خواهند به صورت مکانیزه اداره شوند سخت افزارهای مختلفی استفاده می شود که اولین و آشناترین آنها کامپیوتر می باشد . برای اینکه سرعت کار مناسب باشد ، سخت افزار