1. صفحه نخست
  2. محدودیت و سازمانها

برچسب: محدودیت و سازمانها

تنظیمات و دانستنی های شارپ
محدودیت و سازمانها

محدودیت و سازمانها

به صورت پیش فرض اطلاعات مربوط به سازمانهای بیمه گر در نرم افزار وجود دارد و شاید نیازی به تغییرات این اطلاعات نداشته باشید . اما ممکن است بخواهید در همان ابتدای کار، یک سازمان