1. صفحه نخست
  2. لیست بیمه ای

برچسب: لیست بیمه ای

اطلاعات پایه ای
لیست بیمه ای (کد ۱۲۱۳)

لیست بیمه ای (کد ۱۲۱۳)

جهت تهیه لیست نسخه های ثبت شده در انتهای هر ماه برای هر سازمان بیمه گر لازم است که نتیجه خروجی انواع نسخه های عمومی ، تخصصی و ... یک سازمان بیمه گر در یک