1. صفحه نخست
  2. قفل کردن برنامه

Tag: قفل کردن برنامه

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
قفل کردن برنامه (کد ۶۱)

قفل کردن برنامه (کد ۶۱)

با استفاده از این امکان می توانیم برنامه اجرا شده را قفل کنیم. استفاده از این روش در مواقعی کاربرد دارد که کاربری که در حال کار با نرم افزار است بخواهد از سیستم دور