1. صفحه نخست
  2. فروش داروخانه

برچسب: فروش داروخانه

تنظیمات و دانستنی های شارپ
فروش داروخانه

فروش داروخانه

شاید مهمترین کار و استفاده نرم افزار شارپ ،  بخش فروش داروخانه باشد . اگر در صفحه اصلی باشید و کلید F4 را فشار دهید فرم فروش با نسخه باز شده و می توانید شروع