1. صفحه نخست
  2. فروش با نسخه – بدون نسخه – آرایشی و بهداشتی (کد 411)

Tag: فروش با نسخه – بدون نسخه – آرایشی و بهداشتی (کد 411)

داروخانه
فروش با نسخه – بدون نسخه – آرایشی و بهداشتی (کد ۴۱۱)

فروش با نسخه – بدون نسخه – آرایشی و بهداشتی (کد ۴۱۱)

برای ثبت فروش کالا در داروخانه سه نوع فروش با نسخه (کد 411 )، فروش عادی یا OTC (کد 412) و فروش آرایشی بهداشتی (کد 413) استفاده می گردد.بسیاری از پارامترهای این سه نوع فروش با هم یکی بوده و