1. صفحه نخست
  2. فاکتور فروش کالا (کد 34)

Tag: فاکتور فروش کالا (کد 34)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
فاکتور فروش کالا (کد ۳۴)

فاکتور فروش کالا (کد ۳۴)

در این قسمت نیز فاکتورهای فروش را ثبت می کنیم که دقیقاً مانند فاکتورهای خرید می باشد. نکته: از این قسمت تنها در زمان فروش دارو به همکاران استفاده می شود و ماهیت آن با فروش