1. صفحه نخست
  2. شکل های کالا

برچسب: شکل های کالا

اطلاعات پایه ای
شکل های کالا  (کد ۱۱۵۵)

شکل های کالا (کد ۱۱۵۵)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> شکل های کالا (کد 1155) جهت تعریف اشکال مختلف دارویی که بصورت لاتین و فارسی تایپ می گردد .