1. صفحه نخست
  2. شرکت

برچسب: شرکت

اطلاعات پایه ای
محدودیتهای کالا /سازمان  ( کد ۱۱۳)

محدودیتهای کالا /سازمان ( کد ۱۱۳)

از این قسمت می توان جهت افزودن سازمانهای بیمه گر و انواع نسخه  و دسته بندی کالاهای موردتعهد این سازمانها استفاده نمود. محدودیت کالاها در برنامه به دو صورت اعمال می شود حالت اول به

اطلاعات پایه ای
گروههای دارویی  (کد ۱۱۵۳)

گروههای دارویی (کد ۱۱۵۳)

اطلاعات وابسته (کد 115) ------> گروههای دارویی (کد 1153) جهت تعریف گروههای دارویی مختلف که در همان بخش تداخلات دارویی نیز کاربرد دارند می باشد .  

اطلاعات پایه ای
چاپ اسامی ، قیمت ، بارکد روی برچسب  (کد ۱۱۷ )

چاپ اسامی ، قیمت ، بارکد روی برچسب (کد ۱۱۷ )

جهت چاپ گرفتن برچسبهای بارکد، قیمت و اسامی کالاها با امکان تنظیمات قابل تغییر می باشد.     کالای مورد نظر خودرا انتخاب کنید.تعداد برچسبی که مدنظر دارید برای چاپ،وارد کنید .     بر