1. صفحه نخست
  2. سند صفرکردن موجودی (کد 25)

Tag: سند صفرکردن موجودی (کد 25)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
سند صفرکردن موجودی (کد ۲۵)

سند صفرکردن موجودی (کد ۲۵)

از این منو برای صفر کردن موجودی انبارها استفاده می شود که معمولاً قبل از انبارگردانی کاربرد دارد. این پنجره شامل دو بخش  می باشد: در قسمت انبارها، انبار مورد نظر را انتخاب می کنیم