1. صفحه نخست
  2. سفارش خرید

Tag: سفارش خرید

مثالهای عملی در داروخانه
سفارش خرید

سفارش خرید

برای سفارش خرید از منوی عملیات خرید و فروش، آیتم سفارش خرید کالا (کد 31) را انتخاب کنید. آیتم سفارش جدید را انتخاب کنید. 3 روش برای سفارش کالاها پیش رو دارید. روش اول: بر