1. صفحه نخست
  2. سفارش خرید کالا

Tag: سفارش خرید کالا

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
سفارش خرید کالا (کد ۳۱)

سفارش خرید کالا (کد ۳۱)

از این منو جهت سفارشات خرید استفاده می کنیم که این سفارشات بر دو اساس انجام می گیرد. 1- بر اساس کسری موجودی(Ctrl+Insert): با انتخاب این حالت ابتدا وارد پنجره "گزارش موجودی انبارها" می شویم