1. صفحه نخست
  2. دریافت تایید کاربر (کد 4165)

Tag: دریافت تایید کاربر (کد 4165)

داروخانه
دریافت تایید کاربر (کد ۴۱۶۵)

دریافت تایید کاربر (کد ۴۱۶۵)

در بعضی موارد در برنامه نیاز به وارد کردن کد تایید کاربر می باشد که از منو با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور کاربر می توان آن را دریافت نمود.