1. صفحه نخست
  2. داروخانه شارپ

برچسب: داروخانه شارپ

ویژگی های جدید شارپ
آخرین تغییرات نرم افزار مدیریت داروخانه شارپ (SHARP ) – اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین تغییرات نرم افزار مدیریت داروخانه شارپ (SHARP ) – اردیبهشت ۱۴۰۰

1- جدا شدن لیست نسخ آنلاین از لیست های عادی و جداگانه ، به این معنی که در فرم 421 در گوشه سمت چپ می توانید لیست نسخ الکترونیک را جداگانه مشاهده نمایید . حتی