1. صفحه نخست
  2. حواله خروج کالا از انبار

برچسب: حواله خروج کالا از انبار

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
حواله خروج کالا از انبار (کد ۲۳)

حواله خروج کالا از انبار (کد ۲۳)

تغییر در استفاده از فرم رسید ورود کالا به انبار  22 و حواله خروج کالا از انبار 23 این دو فرم به دلیل سوء استفاده های احتمالی و خطاهایی که ایجاد می شد ، تغییر داشته