1. صفحه نخست
  2. تنظیم تعرفه های خدمات دارویی

Tag: تنظیم تعرفه های خدمات دارویی

ویژگی های جدید شارپ
تنظیم تعرفه های خدمات دارویی و تایید اینترنتی – اردیبهشت ۱۴۰۰

تنظیم تعرفه های خدمات دارویی و تایید اینترنتی – اردیبهشت ۱۴۰۰

تغییر تعرفه خدمات دارویی نسخه 1541 تمام موارد همانند توضیحات در سال 98 است و تنها تفاوت در قیمت ها است که می توانید از لینک زیر مشاهده فرمایید نکته : روش کار همانند قبل