1. صفحه نخست
  2. تنظیمات چاپ نسخه (کد 682)

Tag: تنظیمات چاپ نسخه (کد 682)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
تنظیمات چاپ نسخه (کد ۶۸۲)

تنظیمات چاپ نسخه (کد ۶۸۲)

این بخش بر اساس اینکه با چه کاربری وارد سیستم شده اید عمل می کند . یعنی اگر با کاربر صندوق وارد شده باشد ، تنظیمات چاپ فیش فقط برای کاربر صندوق تنظیم خواهد شد.