1. صفحه نخست
  2. تنظیمات نمایشگر صندوق (کد 6810)

برچسب: تنظیمات نمایشگر صندوق (کد 6810)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
تنظیمات نمایشگر صندوق (کد ۶۸۱۰)

تنظیمات نمایشگر صندوق (کد ۶۸۱۰)

نمایشگر های سمت مشتری در صندوق های فروشگاهی در گذشته یک خطی بودند . اما بعدها نمایشگرهای جدید تولید شدند که دو خطی هستند . پس اگز نمایشگر شما یک خطی است باید گزینه یک