1. صفحه نخست
  2. تنظیمات فیش پرینتر در برنامه شارپ (منو 682)

Tag: تنظیمات فیش پرینتر در برنامه شارپ (منو 682)

شبکه و سخت افزار
تنظیمات فیش پرینتر در برنامه شارپ (منو ۶۸۲)

تنظیمات فیش پرینتر در برنامه شارپ (منو ۶۸۲)

تنظیمات چاپ فیش برای هر کاربر متفاوت است . بدین معنا که برای هر کاربر خاص همان کاربر است و کاربران دیگر باید تنظیمات اختصاصی خود را انجام دهند .(کاربر نسخه زن، otc، صندوق...) تنظیمات