1. صفحه نخست
  2. تنظمیات دستگاههای POS

Tag: تنظمیات دستگاههای POS

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
تنظمیات دستگاههای POS (کد ۶۸۳۲)

تنظمیات دستگاههای POS (کد ۶۸۳۲)

اگر دستگاه پوز بانکی از بانکهای مختلف دارید که تا کنون موفق به اتصال آن به کامپیوتر و نرم افزار شارپ نشده اید و هر بار مجبورید مبلغ را به صورت دستی وارد کرده و